Blaricum

Rooms Katholieke Kerk Sint Vitus

Aan de Kerklaan in Blaricum staat de Rooms-Katholieke Sint Vituskerk. Het gebouw is ontworpen door Dr. P.H.J. Cuijpers en werd ingewijd op 2 mei 1871. Het bestond uit een beuk met een dwarsschip.

Door zijn evenwicht en eenheid van bouw werd deze neo-gotische kerk als een van de mooiste dorpskerken beschouwd die in de 19e eeuw gebouwd zijn. In de koffiekamer van de pastorie hangt nog een schilderij waarop de oorspronkelijke situatie van de kerk is afgebeeld. 

Omdat de kerk te klein werd voor het aantal kerkgangers, is het gebouw uitgebreid. Toren, apsis en buitenmuren van het dwarsschip bleven intact. Het middenschip werd verbreed. Architect Cl. Hardeman heeft het aangedurfd deze grote overspanning uit baksteen te laten bouwen.

Hij bereikte daardoor tw…

Aan de Kerklaan in Blaricum staat de Rooms-Katholieke Sint Vituskerk. Het gebouw is ontworpen door Dr. P.H.J. Cuijpers en werd ingewijd op 2 mei 1871. Het bestond uit een beuk met een dwarsschip.

Door zijn evenwicht en eenheid van bouw werd deze neo-gotische kerk als een van de mooiste dorpskerken beschouwd die in de 19e eeuw gebouwd zijn. In de koffiekamer van de pastorie hangt nog een schilderij waarop de oorspronkelijke situatie van de kerk is afgebeeld. 

Omdat de kerk te klein werd voor het aantal kerkgangers, is het gebouw uitgebreid. Toren, apsis en buitenmuren van het dwarsschip bleven intact. Het middenschip werd verbreed. Architect Cl. Hardeman heeft het aangedurfd deze grote overspanning uit baksteen te laten bouwen.

Hij bereikte daardoor twee belangrijke zaken: door de wijde spitsbogen heeft hij een prachtige ruimte geschapen en iedere kerkganger heeft een onbelemmerd uitzicht op het altaar. De verbouwde kerk werd op 13 juli 1937 ingewijd.

Locatie