Sorry, deze activiteit is niet meer beschikbaar

Wouter Goetzee - Lezing 'Achtergronden van historische schommelingen van de zeespiegel' I Podium deMess

Naarden-Vesting

Lezing 'De achtergronden van historische schommelingen van de zeespiegel'
De stijging van de zeespiegel is de laatste tijd veel in het nieuws. Dat komt omdat…

Lezing 'De achtergronden van historische schommelingen van de zeespiegel'
De stijging van de zeespiegel is de laatste tijd veel in het nieuws. Dat komt omdat de huidige klimaatverandering tot gevolg heeft dat oceanen opwarmen en gletsjers en ijskappen smelten waardoor de zeespiegel stijgt. In het verleden is dat niet veel anders geweest. Uitgelegd zal worden hoe diverse geologische processen die plaats vinden in de aardkorst (platentektoniek) de hoogte van de zeespiegel in het verleden heeft veranderd. Ook zal worden ingegaan op de mogelijke scenarios voor zeespiegelstijging in de toekomst en de gevolgen daarvan voor Nederland.Wout Goetzee is geboren op Curacao. Hij heeft een achtergrond als chemisch technoloog en heeft 35 jaar in diverse functies bij Shell in binnen- en buitenland gewerkt. Na zijn pensionering is hij veel gaan reizen en heeft hij zich als vrijwilliger aangesloten bij het Geologisch Museum Hofland in Laren. Dit museum wordt gerund door 70 vrijwilligers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en ervaringen. Hij is hier ondermeer betrokken bij het onderhoud van het museum en het geven van rondleidingen en lezingen. Deze lezingen zijn meestal gerelateerd aan de vele wisseltentoonstellingen die het museum de afgelopen jaren heeft ingericht en betreffen onderwerpen zoals de klimaatverandering, de energietransitie en diverse geologische onderwerpen. Wout is getrouwd en heeft twee zoons en zes kleinkinderen waarvan hij nog vele jaren hoopt te genieten.

Prijzen

  • € 13,50

Locatie