Privacyverklaring

Inleiding
Om je recht op privacy te waarborgen gaat Visit Gooi & Vecht, onderdeel van Regio Gooi en Vechtstreek, (hierna: de Regio) zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Je gegevens worden op zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Regio verwerkt via visitgooivecht.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Regio?
De Regio verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens aan ons hebt verstrekt, met als doel een optimale dienstverlening aan onze bezoekers. 

Onderstaand een overzicht van de gegevens die wij mogelijk middels deze dienst/website verzamelen:

Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

Overig:

  • Ip-adres (geanonimiseerd) 

Waarom heeft de Regio deze persoonsgegevens nodig?
De Regio verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Om op basis van je geanonimiseerd surfgedrag onze diensten dusdanig aan te passen dat ze beter aansluiten op je voorkeuren. 
  • Om je een antwoord te kunnen geven op eventuele vraag die je ons per mail, telefonisch of een ingevuld contactformulier stelt.

Hoe gebruikt en beschermt De Regio deze persoonsgegevens?
De Regio verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de dienst. Werkprocessen van de Regio zijn zo ingericht dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Geheimhoudingsplicht
Iedereen die werkzaam is binnen De Regio en toegang heeft tot persoonsgegevens is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen
Wij houden ons aan de bewaartermijn(en) zoals door wet- en regelgeving opgelegd. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging
De Regio neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken voor visitgooivecht.nl geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de diensten.

Met wie worden je gegevens gedeeld?
De Regio gebruikt de persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Soms kan het nodig zijn om deze persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, omdat dit voortvloeit uit een taak die aan de Regio is opgedragen of indien je daar expliciet toestemming voor geeft. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Dit zorgt voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De Regio blijft altijd verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de Regio plaatsvinden.

Google Analytics
Met behulp van Google Analytics kunnen we informatie verzamelen over de bezoeken aan en het gebruik van deze website/dienst. De Regio heeft met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld door Google worden geanonimiseerd en versleuteld. Het delen van deze gegevens met andere Google-diensten staat uit. 

Mailchimp
Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp verzamelt jouw data nadat je je vrijwillig hebt ingeschreven via het aanmeldformulier van onze mailinglist. Uitschrijven van deze mailinglist is altijd mogelijk. Wil je meer weten over Mailchimp Privacy Policy? Klik dan hier

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of beperken
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen, te laten overdragen, om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te laten beperken. De AVG benoemt de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar tegen verwerking of beperking van de verwerking sturen naar het Dagelijks Bestuur, via avgverzoeken@regiogv.nl.

Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Regio Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’. Ter bescherming van ieders privacy en om zeker te weten dat het verzoek van jouw afkomstig is, zullen wij je vragen om je te legitimeren.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op je verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval word je daarvan op de hoogte gesteld.

Bezwaar aantekenen
Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw verzoek? Dan kun je bezwaar aantekenen. Schrijf dan een brief aan het Dagelijks Bestuur van de Regio, Postbus 251, 1400 AG Bussum, waarin je aangeeft waar je het niet mee eens bent. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een beslissing op je bezwaar, uiterlijk binnen 6 weken.

Cookies op deze website
Onze website maakt gebruik van cookies. Zie hierover de cookieverklaring onderaan deze website.

Afsluiting
Is naar jouw mening de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kun je een privacyklacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, via fg@regiogv.nl of per post naar Regio Gooi en Vechtstreek, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

Kom je er met de Regio niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt. Meer informatie daarover is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Regio worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.