Actievoorwaarden & spelregels Visit Gooi & Vecht

 1. Winacties worden uitgeschreven door Visit Gooi & Vecht, onderdeel van Regio Gooi en Vechtstreek, gevestigd te Bussum. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
   
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je de genoemde stappen in de winactie-post hebt doorlopen. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
   
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen per actie.
   
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie, indien dit wordt gevraagd in de desbetreffende winactie.
   
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
   
 6. Acties via de social media kanalen van Visit Gooi & Vecht zijn op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Meta of verbonden aan Meta. Meta is op geen enkele wijze aansprakelijk in relatie tot deze acties.
   
 7. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
   
 8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar zijn uitgesloten van deelname.
   
 9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
   
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na het sluiten van een actie bekendgemaakt in de feedpost van de winactie. Vervolgens worden zij gevraagd hun emailadres te verstrekken aan Visit Gooi & Vecht, voor het toezenden van nadere informatie over de gewonnen prijs.
   
 11. Visit Gooi & Vecht kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
   
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
   
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
   
 14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Visit Gooi & Vecht voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
   
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Visit Gooi & Vecht.
   
 16. Visit Gooi & Vecht handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
   
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
   
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
   
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Visit Gooi & Vecht, gevestigd in het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum. Telefoon: (035) 69 26 444. E-mail: info@visitgooivecht.nl. Binnen 7 kalenderdagen na ontvangst krijg je via e-mail een reactie.