Bastion De Rooseboom en de vestingwerken

Weesp

Je loopt nu om Bastion de Roosenboom, een van de punten van de stervormige plattegrond die het vestingstadje Weesp had. Het bastion was onderdeel van een zware verdedigingsmuur om Weesp heen die na het Rampjaar 1672, toen de Fransen huishielden in deze regio, gebouwd werd. Van het oorspronkelijke plan met acht bolwerken werden maar vier gerealiseerd, waarvan dit er één is.

In de 17e en 18e eeuw stond hier…

Je loopt nu om Bastion de Roosenboom, een van de punten van de stervormige plattegrond die het vestingstadje Weesp had. Het bastion was onderdeel van een zware verdedigingsmuur om Weesp heen die na het Rampjaar 1672, toen de Fransen huishielden in deze regio, gebouwd werd. Van het oorspronkelijke plan met acht bolwerken werden maar vier gerealiseerd, waarvan dit er één is.

In de 17e en 18e eeuw stond hier - net als op de andere bastions -, een molen die op deze plek, aan de rand van de stad en dus buiten de bebouwing, goed wind kon vangen.

Nadat de Hollandse Waterlinie halverwege de 20e eeuw werd opgeheven bleven de bastions verboden gebied voor niet-militairen. Zodoende kon de natuur hier ongestoord zijn gang gaan. Op dit rijk begroeide bastion is dat nog mooi te ervaren.

Locatie