Hilversum

Landgoed Zonnestraal | Rondleiding

Iedere laatste zondag van de maand worden er rondleidingen verzorgd door een professionele gids. De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten. Vooraf aanmelden verplicht via 035 - 5385402 of info@zonnestraal.org. De kosten zijn 8,00 p.p. en dient contant betaald te worden aan de gids.

Het voormalige sanatorium Zonnestraal, in 1928 ontworpen door Jan Duiker i.s.m. Bernard Bijvoet en Jan Gerko Wiebenga, wordt internationaal beschouwd als één van de topstukken van de architectuur van de 20e eeuw, een pionierswerk uit de periode van het ‘Nieuwe Bouwen’. Daarom bestaat ook bij de Nederlandse overheid het voornemen het complex aan de UNESCO voor te dragen voor opname in de Werelderfgoedlijst. Alhoewel natuur en gebouwen sterk contrasteren, zijn de gebouwen door hun overstekken, open gevels en tuinmuurtjes sterk op de natuur gericht.

Van de vijf gep…

Iedere laatste zondag van de maand worden er rondleidingen verzorgd door een professionele gids. De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten. Vooraf aanmelden verplicht via 035 - 5385402 of info@zonnestraal.org. De kosten zijn 8,00 p.p. en dient contant betaald te worden aan de gids.

Het voormalige sanatorium Zonnestraal, in 1928 ontworpen door Jan Duiker i.s.m. Bernard Bijvoet en Jan Gerko Wiebenga, wordt internationaal beschouwd als één van de topstukken van de architectuur van de 20e eeuw, een pionierswerk uit de periode van het ‘Nieuwe Bouwen’. Daarom bestaat ook bij de Nederlandse overheid het voornemen het complex aan de UNESCO voor te dragen voor opname in de Werelderfgoedlijst. Alhoewel natuur en gebouwen sterk contrasteren, zijn de gebouwen door hun overstekken, open gevels en tuinmuurtjes sterk op de natuur gericht.

Van de vijf geprojecteerde werkplaatsen, die gecentreerd zijn rond een ‘mottoren, zijn er door Duiker twee gerealiseerd in 1928. Tussen 1934 en 1940 zijn er naar het ontwerp van Duiker twee loodsen aan toegevoegd. Tijdens de 90 minuten durende wandeling krijgt u alle bijzonderheden te zien en te horen.

Wanneer

  • Elke maand op de laatste zondag van de maand om 11.00 uur
    om 13.00 uur

Locatie