Partnerschap

Voorwaarden en voordelen

Partnerschap voorwaarden en voordelen

 

Praktische informatie

Een lidmaatschap als partner van Visit Gooi & Vecht wordt afgesloten voor de duur van een kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk twee maanden voor de einddatum van de overeenkomst. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.